Kontaktné údaje

E-mail [javascript protected email address]
Telefón +421 903 778 870
Obchodné meno: Clever Group Plus spol. s r.o.
Sídlo Beckovská 29/a, Bratislava
IČO: 36 806 986
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Ba1
oddiel: Sro, vložka č. 48914/B