Registrácia nového dealera

Regisrácia do účastníckej oblasti Elektromobility je určená iba veľkoodberateľom. Maloodberatelia nakupujú cez dealeri. Ak máte nejaký technický (systémový) problém, kontaktujte prosím

Prosím, vyplňte nasledujúci formulár o novom dealerovi.

Všetky údaje označené * musia byť vyplnené. Z údajov označených ** musí byť vyplnený aspoň jeden z nich.

Základné údaje
Adresa dealera
Dodacia adresa Vyplňte iba ak je dodacia adresa iná ako adresa dealera
Kontakt
Prihlasovanie s týmto menom sa budete prihlasovať do účastníckej oblasti
Súhlas so spracováním osobných údajov
áno