You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Registrácia nového dealera

Regisrácia do účastníckej oblasti Elektromobility je určená iba veľkoodberateľom. Maloodberatelia nakupujú cez dealeri. Ak máte nejaký technický (systémový) problém, kontaktujte prosím

Prosím, vyplňte nasledujúci formulár o novom dealerovi.

Všetky údaje označené * musia byť vyplnené. Z údajov označených ** musí byť vyplnený aspoň jeden z nich.

Základné údaje
Adresa dealera
Dodacia adresa Vyplňte iba ak je dodacia adresa iná ako adresa dealera
Kontakt
Prihlasovanie s týmto menom sa budete prihlasovať do účastníckej oblasti
Súhlas so spracováním osobných údajov
áno