Kontaktné údaje

info@elektromobility.sk

Obchodné meno:  

Clever Group Plus spol. s r.o.

Sídlo Beckovská 29/a, Bratislava
IČO: 36 806 986
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Ba1
oddiel: Sro, vložka č. 48914/B

 

Pomocou nasledujúceho kontaktného formulára nás môžete kontaktpvať. Radi Vám odpovieme.

Pokiaľ nás chcete kontaktovať, vyplňte prosím minimálne položky označené * a minimálne jednu z položiek označených **.

Údaje o kontaktnej osobe
V prípade, že ste firma
Tu nám napíšte oznámenie